Szukaj

Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Achidiecezji Białostockiej - ks. Tadeusz Żdanuk

 

Zarząd Akcji Katolickiej Achidiecezji Białostockiej

Teresa Niewińska prezes
Edwin Koźniewski wiceprezes
Piotr Perkowski wiceprezes
Grzegorz Rogalewski skarbnik
Zdzisława Sawicka
Antoni Korzeniecki
Eugenia Popko
Jacek Wiktorko
członkowi

 

Rada Archidiecezjalnego Instytutu AKcji Katolickiej:

 

Przyjaciele: