ak logo

XXXII Koncert Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej  „Śpiewajmy Panu

Zapraszamy do udziału w Koncercie Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej w nowej formule. Na zgłoszenia czekamy do 20 kwietnia 2024r. Koncert odbędzie 26 maja w AULI MAGNA Pałacu Branickich.

Regulamin Koncertu

Karta zgłoszenia

Rozwijanie, pielęgnowanie i upowszechnianie kultury oraz wrażliwości na piękno jaką jest pieśń liturgiczna i piosenka religijna należy do ważnych zadań podejmowanych przez Akcję Katolicką w Archidiecezji Białostockiej od ponad trzydziestu lat. Zapraszamy wszystkich, którzy swoim śpiewem chwalą Pana Boga, Stwórcę naszego, na Koncert Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej do Pałacu Branickich w Białymstoku. Koncertowi „Śpiewajmy Panu” towarzyszyć będą słowa: „Cieszyć się będę i radować Tobą, … śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.” /Ps 9, 2/

Organizatorzy

1. Organizatorem Koncertu Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Panu” jest Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej.
2. Województwo Podlaskie wspiera organizację Koncertu.

Patronat

3. Koncert Pieśni odbywa się pod Patronatem JE Ks. Abp. Józefa Guzdka

Czytaj więcej: XXXII Koncert Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej

Wyniki konkursu literackiego i plastycznego dla dzieci i młodzieży

pt.: „Młodzi Święci i Błogosławieni pomagają mi wierzyć”

organizowanego w ramach XV Dni Kultury Katolickiej

 

  modlitwaUroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – Święto Patronalne Akcji Katolickiej (26 XI 2023) rozpocznie się uroczystą Mszą Świętą w bazylice      Św. Rocha o godz. 12:00.

Druga część uroczystości (ok. godz. 13:00) odbędzie się w auli JPII, gdzie przewidziano wręczenie nagród uczestnikom naszego konkursu literackiego i plastycznego dla dzieci i młodzieży: „Młodzi święci i błogosławieni pomagają mi wierzyć”.

Czytaj więcej: Wyniki konkursu literackiego i plastycznego dla dzieci i młodzieży  pt.: „Młodzi Święci i...

XV Dni Kultury Katolickiej
Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej
we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej Białostockiej zaprasza:
modlitwa
Rodziny, Nauczycieli, Uczniów szkół podstawowych, średnich i placówek oświatowo-wychowawczych, w sposób szczególny ministrantów z województwa podlaskiego do wzięcia udziału w Konkursie literackim i plastycznym dla dzieci i młodzieży

 

pt.: „Młodzi Święci i Błogosławieni pomagają mi wierzyć”  1. Organizatorem konkursu jest Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej.

Czytaj więcej: Konkurs literacko-plastyczny dla dzieci i młodzieży pt.: „Młodzi Święci i Błogosławieni pomagają...

dominiksWyniki konkursu literackiego i plastycznego dla dzieci i młodzieży

pt.: „W jaki sposób dziś mogę być przyjacielem św. Dominika Savio?”

organizowanego w ramach XIV Dni Kultury Katolickiej

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – Święto Patronalne Akcji Katolickiej (20 XI 2022) rozpocznie się uroczystą Mszą Świętą pod przewodnictwem JE Księdza Arcybiskupa Metropolity w kościele Św. Rocha o godz. 12:30. Druga część uroczystości (ok. godz. 13:30) odbędzie się w sali Św. Kazimierza, gdzie przewidziano m. in. wręczenie nagród laureatom konkursu literackiego i plastycznego dla dzieci i młodzieży „W jaki sposób dziś mogę być przyjacielem Dominika Savio?” .

Czytaj więcej: Wyniki konkursu literackiego i plastycznego dla dzieci i młodzieży

Konkurs literacko-plastyczny dla dzieci i młodzieży pt.: „W jaki sposób dziś mogę być przyjacielem św. Dominika Savio?”


dominiksAkcja Katolicka w ramach XIV Dni Kultury Katolickiej zaprasza rodziny, nauczycieli, uczniów szkół podstawowych, średnich i placówek oświatowo-wychowawczych z województwa podlaskiego do wzięcia udziału w Konkursie literackim i plastycznym dla dzieci i młodzieży pt.: „W jaki sposób dziś mogę być przyjacielem św. Dominika Savio?”

2 kwietnia 2022r. minęła 180. rocznica jego urodzin.

Dziś niech pobudzi nas wszystkich – dorosłych, dzieci i młodzież – do głębszej refleksji nad przeżywaniem naszej wiary nad celem życia tu i teraz, nad nieprzemijalnością wartości jakie daje nam wiara w Jezusa Chrystusa.

Dominik przyszedł na świat 2 kwietnia 1842 roku w San Giovanni di Riva, miejscowości oddalonej 40 km. od Turynu. Jego rodzice byli prostymi ludźmi, ojciec był rzemieślnikiem a matka krawcową. W wieku zaledwie 5 lat został ministrantem, gorliwie przechodził kilka kilometrów na poranne Msze święte. Z wielkim trudem dźwigał też ciężki mszał. Od dzieciństwa był odpowiedzialny za innych. Swoich kolegów uczył, jak dobrze czynić znak krzyża. Mając 6 lat, zaczął uczęszczać do szkółki prowadzonej przez księdza proboszcza. Był zawsze grzeczny i bardzo koleżeński. W wieku 7 lat przyjął po raz pierwszy do swego serca Pana Jezusa.

Dominik był obdarzony darem kontemplacji, nieraz wiele godzin pozostawał w kościele, adorując Jezusa. Pewnego dnia usłyszał poruszające kazanie księdza Bosko, który powiedział, że wszyscy powołani są do świętości i że świętość jest możliwa do zrealizowania przez każdego. Głęboko poruszony tymi słowami zapragnął zostać świętym. Dnia 8 grudnia 1854, w dniu uroczystego ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny, Dominik napisał osobisty akt ofiarowania się Niepokalanej:

Maryjo, ofiaruję Ci swoje serce. Spraw, aby zawsze było Twoim. Jezu i Maryjo, bądźcie zawsze moimi przyjaciółmi. Błagam Was, abym raczej umarł, niż bym miał przez nieszczęście popełnić choć jeden grzech.

Czytaj więcej: Konkurs literacko-plastyczny dla dzieci i młodzieży pt.: „W jaki sposób dziś mogę być...

XIII Dni Kultury Katolickiej
Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej
we współpracy
z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej Białostockiej
zaprasza:
Rodziny, Nauczycieli, Uczniów szkół podstawowych, średnich i placówek oświatowo-kulturalnych z województwa podlaskiego
do wzięcia udziału w
Konkursie literackim i plastycznym dla dzieci i młodzieżypt.: „Cień Ojca”


cienRegulamin
1. Konkurs organizowany jest w roku Świętego Józefa – Patrona Kościoła Katolickiego. Organizatorem konkursu jest Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej.
2. Celem konkursu jest: • uzmysłowienie przez dzieci i młodzież roli Świętego Józefa w Historii Zbawienia, w pogłębianiu naszej wiary w przeżywanym roku duszpasterskim w kontekście Roku Świętego Józefa (8.12.2020 – 8.12.2021), • zaproszenie w Roku Świętego Józefa do nowego i autentycznego nawrócenia do Chrystusa, także poprzez odniesienie się do roli Świętej Rodziny jako wzoru do naśladowania („W rodzinie można doświadczyć szczerej komunii, gdy jest ona domem modlitwy, gdy miłość jest głęboka i czysta, gdy przebaczenie przeważa nad niezgodą, gdy codzienna chropowatość życia jest łagodzona przez wzajemną czułość i pogodną akceptację woli Boga”, Ojciec Święty Franciszek, 27-12-2020, w święto Świętej Rodziny), • uświadomienie, że w rodzinie poprzez wartościową lekturę utrwalamy wiarę, • wzbudzenie refleksji nad tym, komu zawdzięczam to, że jestem chrześcijaninem? • wskazanie sytuacji, które pomagają odkrywać i utwierdzać wiarę, • ujawnienie talentów i promocja uzdolnionych twórców.
3. Konkurs w formie literackiej (wiersz, rozprawka) oraz plastycznej przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, średnich,  a także z placówek oświatowo-kulturalnych, tylko z województwa podlaskiego.
4. Podstawowym polecanym utworem jest dzieło Jana Dobraczyńskiego „Cień Ojca” („Polski pisarz Jan Dobraczyński w książce +Cień Ojca+ opowiedział w formie powieści o życiu świętego Józefa. Przez sugestywny obraz cienia określił postać Józefa, który w stosunku do Jezusa jest cieniem Ojca Niebieskiego na ziemi: osłania Go, chroni, nie odstępuje od Niego, podążając Jego śladami” Ojciec Święty Franciszek, 8-12-2020).

Czytaj więcej: Konkursie literackim i plastycznym dla dzieci i młodzieży pt.: „Cień Ojca”

100. Rocznica urodzin Św. Jana Pawła II


15898264130702878429592079500069Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej w 100. rocznicę urodzin swego Patrona świętowała 17 maja 2020 r. w Bazylice Mniejszej pw. św. Rocha w Białymstoku. O godz. 11.00 odbyła się Msza Święta dziękczynna za życie i pontyfikat Świętego Jana Pawła II.
Ksiądz Asystent Tadeusz Żdanuk podziękował przybyłym na uroczystość dziękczynną członkom Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej wraz ze sztandarem Stowarzyszenia oraz parafianom.
Eucharystia niedzielna miała szczególnie uroczysty charakter. Był czytany List Konferencji Episkopatu Polski, w którym przedstawiona została sylwetka św. Jana Pawła II, Jego misja w Kościele Rzymskokatolickim i zasługi dla kraju ojczystego.
Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej, dziękując Bogu za 27 lat pontyfikatu Jana Pawła II, powołała do życia Różę Różańcową Wdzięczności. Tworzy ją 20 członków Akcji Katolickiej z różnych parafialnych oddziałów Archidiecezji, tym samym łączą się z ponad tysięczną rzeszą członków Akcji Katolickiej w Polsce modlących się w takich RRW.
Róża rozkwitła swoją modlitwą 28 stycznia 2020r, a podczas dzisiejszej uroczystości została uroczyście powołana przez ks. Asystenta Akcji Katolickiej, który poświęcił pamiątkowe różańce oraz drobne upominki z Krakowa, ofiarowane przez twórczynię pomysłu RRW prezes Akcji Katolickiej Krakowskiej Grażynę Kominek, a następnie wręczył je wszystkim członkom Róży razem z prezes Akcji Katolickiej Białostockiej Teresą Niewińską.

Czytaj więcej: 100. Rocznica urodzin Św. Jana Pawła II

wielkanoc20

Podziękowanie


różaniecCałym sercem dziękuję Prezesom Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej za szybką odpowiedź na prośbę Asystenta Krajowego Akcji Katolickiej w Polsce Bp Mirosława Milewskiego o całodobową modlitwę różańcową. W naszej Archidiecezji trwała nieustanna całodobowa modlitwa różańcowa. Odmawialismy radosną część różańca świętego.

Dziękuję Państwu Prezesom, którzy błyskawicznie zorganizowali grupy osób ze swoich oddziałów. Do modlitwy w poszczególnych godzinach zgłosiło się po kilka osób. Dziękuję wszystkim członkom Akcji Katolickiej i nie tylko, którzy nieprzerwanie i niezwykle ofiarnie, zwłaszcza w godzinach nocnych, trwali na modlitwie.

Za przyczyną Maryi Uzdrowienia Chorych prosimy, by Miłosierny Bóg oddalił od nas szerzącą się pandemię.

Teresa Niewińska

Prezes DIAK

PAMIĘTAJMY O NASZYCH KAPŁANACH

Wielki Czwartek 9 kwietnia – Dzień Kapłański. Zachęcamy wszystkie POAK do podjęcia systematycznej modlitwy za naszego Arcypasterza JE Ks. Abp Tadeusza Wojdę, Bp Henryka Ciereszko i Abp Seniorów: JE Abp Stanisława Szymeckiego i JE Abp Edwarda Ozorowskiego oraz Asystenta Kościelnego Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Ks. Prałata Tadeusza Żdanuka, Asystentów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej oraz kapłanów pracujących w naszych parafiach. Proszę w miarę możliwości bezpośrednio, czy poprzez internet o rozpropagowanie tej idei w swoich parafiach w innych wspólnotach. Proponuję modlitwę od Wielkiego Czwartku przez miesiąc lub dłużej. Zachęcamy inne wspólnoty do podjęcia tej inicjatywy.

Czytaj więcej: PAMIĘTAJMY O NASZYCH KAPŁANACH

logo AKKOMUNIKAT

DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ

ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ  z 23.03.2020

Dotyczy:

           1. Trudnej sytuacji w naszej Ojczyźnie i świecie – naszej szeroko rozumianej kwarantanny w związku z pandemią koronawirusa

            2. Modlitwy za Kapłanów


Komunikat Akcji Katolickiej z 23.03.2020

Czytaj więcej: Komunikat Akcji Katolickiej