100. Rocznica urodzin Św. Jana Pawła II


15898264130702878429592079500069Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej w 100. rocznicę urodzin swego Patrona świętowała 17 maja 2020 r. w Bazylice Mniejszej pw. św. Rocha w Białymstoku. O godz. 11.00 odbyła się Msza Święta dziękczynna za życie i pontyfikat Świętego Jana Pawła II.
Ksiądz Asystent Tadeusz Żdanuk podziękował przybyłym na uroczystość dziękczynną członkom Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej wraz ze sztandarem Stowarzyszenia oraz parafianom.
Eucharystia niedzielna miała szczególnie uroczysty charakter. Był czytany List Konferencji Episkopatu Polski, w którym przedstawiona została sylwetka św. Jana Pawła II, Jego misja w Kościele Rzymskokatolickim i zasługi dla kraju ojczystego.
Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej, dziękując Bogu za 27 lat pontyfikatu Jana Pawła II, powołała do życia Różę Różańcową Wdzięczności. Tworzy ją 20 członków Akcji Katolickiej z różnych parafialnych oddziałów Archidiecezji, tym samym łączą się z ponad tysięczną rzeszą członków Akcji Katolickiej w Polsce modlących się w takich RRW.
Róża rozkwitła swoją modlitwą 28 stycznia 2020r, a podczas dzisiejszej uroczystości została uroczyście powołana przez ks. Asystenta Akcji Katolickiej, który poświęcił pamiątkowe różańce oraz drobne upominki z Krakowa, ofiarowane przez twórczynię pomysłu RRW prezes Akcji Katolickiej Krakowskiej Grażynę Kominek, a następnie wręczył je wszystkim członkom Róży razem z prezes Akcji Katolickiej Białostockiej Teresą Niewińską.


Przed końcowym błogosławieństwem relikwiami Św. Jana Pawła II członkowie RRW modlili się z różańcami podniesionymi w górę.
Po zakończonej Mszy Św. uczestnicy uroczystości udali się w pobliże wystawy. Ksiądz proboszcz Tadeusz Żdanuk wraz z prezes Akcji Katolickiej uroczyście odsłonili wystawę poświęconą życiu Świętego Jana Pawła II i Jego wizycie w Białymstoku. Wystawę zorganizowała i przygotowała Akcja Katolicka w hołdzie swojemu Patronowi.
Dzięki uprzejmości i udostępnieniu przez p. Piotra Sawickiego, p. Jana Choroszuchę i p. Andrzeja Sokółskiego - autorów historycznych zdjęć - wystawa tchnie duchem Wizyty Ojca Świętego w Białymstoku 5 czerwca 1991 roku.
Ekspozycja dostępna jest dla zwiedzających w Bazylice św. Rocha przez najbliższy miesiąc. Zapraszamy.

Teresa Niewinska

Zdjęcia: Dawid Kuczyński