Teresa Niewińska–  prezes DIAK

Edwin Koźniewski – wiceprezes DIAK
Piotr Perkowski – wiceprezes DIAK
Halina Lipińska – sekretarz DIAK
Jacek Wiktorko – skarbnik DIAK
Mieczysław Kazimierz Baszko – członek DIAK